ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Ekoz Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres : Eğitim Mah., Eylül Sk., Öğün İş Merkezi, No: 5 / 6, PK: 34722, Kadıköy / İstanbul

Telefon : 0542 338 54 49 (Hafta İçi / 9.00 - 17.30)

Eposta : [email protected]

MADDE 2 – KONU VE TANIMLAR

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir. Ekoz Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi “Satıcı” olarak, “Alıcı” ise genellikle “Alıcı” olarak ve bazı kısımlarda ise “Tüketici” olarak anılacaktır. İşbu Form’da bahsedilen “Sözleşme” Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni, “Web Sitesi” ise “ https://clubveronique.com/” adresinden ulaşılan Web Sitesi’ni ifade eder.

MADDE 3 – TEMEL ÜRÜN NİTELİKLERİ VE BEDELLERİ

Ürünler'in tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Tüketici tarafından da onaylanmıştır. Markası, modeli, rengi ve türü Web Sitesi’nde belirtilmiş olan Ürünün satış bedeli (“Satış Bedeli”) Web Sitesi’nde belirtilen KDV dahil toplam tutar olup ödemeler Web Sitesi üzerinden çevrimiçi sanal POS uygulaması kullanılarak yapılacaktır.

MADDE 4 – TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 5 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI VE TESLİMAT MASRAFLARI

Ürün’ün teslimat masrafları, aksi Web Sitesi’nde belirtilmediği takdirde, Alıcı’ya aittir. Ürün’ün teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

Satıcı Ürün’ü, Alıcı tarafından sipariş edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 30 (otuz) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

Ürünler'in, Tüketici’nin gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Tüketici, Ürünler'i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Satış Bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme konusu malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren malı geri alacağını taahhüt eder.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde: a)Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün Satıcı’ya iade edilmesi zorunludur. b) Alıcı tarafından cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedeli ödediği şekilde Alıcı’ya iade edilir. Ürün Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Tüketici'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların satışına ilişkin sözleşmeler ve Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 8 – GENEL HÜKÜMLER

Tüketici, işbu Form'da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Tüketici işbu Form’da yer alan tüm hükümler ile mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikleri, Ürünlerin vergiler dahil fiyatları, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Kargo firmasının, Ürünler'i Tüketici'ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Tüketici'ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı, Ürünler'in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, Ürünler'in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Tüketici'yı bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

Satıcı, Ürünler'in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici'ye bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Tüketici'ye iade eder.

Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünler'in bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödenmemesi halinde Tüketici, Satıcı'nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

MADDE 9 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Satıcı şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir.

MADDE 10 – DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı / Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

Tüketici, satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilmesi halinde İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edinmiş ve Form’da yer alan tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır

Ekoz Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Ekoz Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres : Eğitim Mah., Eylül Sk., Öğün İş Merkezi, No: 5 / 6, PK: 34722, Kadıköy / İstanbul

Telefon : 0542 338 54 49 (Hafta İçi / 9.00 - 17.30)

Eposta : [email protected]

MADDE 2 – KONU VE TANIMLAR

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir. Ekoz Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi “Satıcı” olarak, “Alıcı” ise genellikle “Alıcı” olarak ve bazı kısımlarda ise “Tüketici” olarak anılacaktır. İşbu Form’da bahsedilen “Sözleşme” Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni, “Web Sitesi” ise “ https://clubveronique.com/” adresinden ulaşılan Web Sitesi’ni ifade eder.

MADDE 3 – TEMEL ÜRÜN NİTELİKLERİ VE BEDELLERİ

Ürünler'in tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Tüketici tarafından da onaylanmıştır. Markası, modeli, rengi ve türü Web Sitesi’nde belirtilmiş olan Ürünün satış bedeli (“Satış Bedeli”) Web Sitesi’nde belirtilen KDV dahil toplam tutar olup ödemeler Web Sitesi üzerinden çevrimiçi sanal POS uygulaması kullanılarak yapılacaktır.

MADDE 4 – TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 5 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI VE TESLİMAT MASRAFLARI

Ürün’ün teslimat masrafları, aksi Web Sitesi’nde belirtilmediği takdirde, Alıcı’ya aittir. Ürün’ün teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

Satıcı Ürün’ü, Alıcı tarafından sipariş edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 30 (otuz) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

Ürünler'in, Tüketici’nin gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Tüketici, Ürünler'i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Satış Bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme konusu malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren malı geri alacağını taahhüt eder.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde: a)Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün Satıcı’ya iade edilmesi zorunludur. b) Alıcı tarafından cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedeli ödediği şekilde Alıcı’ya iade edilir. Ürün Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Tüketici'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların satışına ilişkin sözleşmeler ve Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 8 – GENEL HÜKÜMLER

Tüketici, işbu Form'da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Tüketici işbu Form’da yer alan tüm hükümler ile mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikleri, Ürünlerin vergiler dahil fiyatları, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Kargo firmasının, Ürünler'i Tüketici'ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Tüketici'ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı, Ürünler'in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, Ürünler'in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Tüketici'yı bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

Satıcı, Ürünler'in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici'ye bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Tüketici'ye iade eder.

Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünler'in bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödenmemesi halinde Tüketici, Satıcı'nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

MADDE 9 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Satıcı şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir.

MADDE 10 – DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı / Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

Tüketici, satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilmesi halinde İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edinmiş ve Form’da yer alan tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır

Ekoz Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Siteden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak, çerez politikasını kabul etmiş sayılırsınız.

Kabul